Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om oändliga serier, huvudsakligen potensserier och Fourierserier. Du får också en introduktion till transformmetoder för differens- och differentialekvationer.

Behörighet

Matematik GR (A): Analys II, 7,5 hp eller Fördjupningskurs i analys, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.