Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier, 7,5 hp

Kursen behandlar den människliga påverkan på klimatet med särskilt fokus på strategier för klimatanpassning och att begränsa klimatförändringar, som litteratur används de senaste IPCC-rapporterna. Kursen bygger på fem seminarier som börjar med den vetenskapliga grunden och avslutas med ett seminarium som ägnas åt de senaste framstegen inom klimatforskning.

Höstterminen 2020

roomDistans
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 46 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-B4511

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Obligatorisk digital närvaro vid fem seminarium, via dator.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 30 hp miljövetenskap/miljöteknik.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
- IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00