Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp

Kursen fokuserar på teknik och resurser för hållbar utveckling med fokus på utvinning av förnyelsebar energi. Kursen ger också förståelse för vilka metoder som påverkar spridning av ljud- och luftföroreningar, samt ekologiska metoder för att minimera hälsorisker och miljöpåverkan. Kursen består av livesända föreläsningar och seminarier på svenska eller engelska samt två projektarbeten med presentation där studenten får välja svenska eller engelska som språk.
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Obligatoriska campus träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-B4320

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via läroplattformen, t ex examination, seminarier, handledning, möten. Dessa sker vid fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 1, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller