Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA), 7,5 hp

Det övergripande målet för denna kurs är att utveckla färdigheter inom systemtänkande baserat på livscykelanalys som ett redskap för utvärdering och ökad förståelse. Målet är även att studenten ska kunna använda grundläggande vetenskaplig metod och utveckla sin förmåga inom miljöanalys. Undervisningen sker till stor del på engelska

Höstterminen 2020

roomDistans
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 45
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-B4601

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

inga obligatoriska sammankomster

Behörighet

Miljöteknik GR (A), 15 hp.

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00