Miljövetenskap AV, Forskningsfärdigheter, 15 hp

Kursen ger insikter och verktyg om hur man söker och granskar vetenskaplig litteratur, skriver och redigerar vetenskapliga manuskript och ger muntliga presentationer. Den ger en introduktion till grunderna för miljöövervakning, datainsamling och kvalitetskontroll, samt ger kunskap om grundläggande statistiska begrepp för databehandling såsom distribution av data, konfidensintervall, korrelation och regression. Kursen ger även grundläggande färdigheter i att analysera och effektivt presentera rumsliga data med hjälp av GIS.
Olika sätt att publicera internationellt och lämpliga strategier för att välja och genomföra det mest lämpliga sättet tas upp. Baserat på praktiska exempel visas även olika fallgropar och bästa praxis om hur man interagerar med redaktörer och granskare. Kursen ges på engelska.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-B4071

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28