Miljövetenskap GR (B), Ekosystemtjänster, 15 hp

I en värld med målet att alla människor uthålligt ska kunna ha rimliga levnadsvillkor blir det allt viktigare att förstå naturens och olika ekosystems värden för oss människor. Kursen behandlar konceptet ekosystemtjänster och grundbegrepp som behövs för att förstå ekosystemtjänster. Kursen består av flera mindre projekt i vilka olika metoder för att kartlägga ekosystemtjänster prövas. Kursen ges på engelska om internationella studenter deltar.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-B4581

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

När kursen ges på distans ingår redovisningar och seminarer som kräver att du är uppkopplad vid dessa tillfällen. Du kommer att erbjudas att delta i fältmoment i bland annat Jämtlandsfjällen.

Behörighet

Miljövetenskap GR (A), 15 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28