Miljövetenskap GR (B), Ekosystemtjänster, 15 hp

I en värld med målet att alla människor uthålligt ska kunna ha rimliga levnadsvillkor blir det allt viktigare att förstå naturens och olika ekosystems värden för oss människor. Kursen behandlar konceptet ekosystemtjänster och grundbegrepp som behövs för att förstå ekosystemtjänster. Kursen består av flera mindre projekt i vilka olika metoder för att kartlägga ekosystemtjänster prövas. Kursen ges på engelska om internationella studenter deltar.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Obligatoriska träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-B4321

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

När kursen ges på distans ingår redovisningar och seminarer som kräver att du är uppkopplad vid dessa tillfällen. Om gällande regleringar orsakade av Corona-pandemin upphör och att sammankomster möjliggörs erbjuds du som student att delta i fältmoment ibland annat Jämtlandsfjällen. Om regleringarna kvarstår kommer dessa moment att genomföras som fältbaserade egenstudier där du förväntas samla in data och tillsammans med din grupp analysera och presentera data inför övriga kursdeltagare.

Behörighet

Miljövetenskap GR (A), 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00