Miljövetenskap GR (B), Hållbar upphandling, 7,5 hp

Kursen utgår från begreppen miljöanpassad, socialt ansvarsfull och hållbar upphandling och tar upp processerna från behovsanalys, till genomförande av upphandling, anskaffning, användande och slutligen uppföljning. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om utformning av miljökriterier och sociala krav och går då in på begränsningar och möjligheter med miljökrav och sociala hänsyn.

Höstterminen 2020

roomDistans
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 46 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-B4361

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Inga obligatoriska sammankomster

Behörighet

Miljövetenskap GR (A), 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00