Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge studenten en översikt av engelsk språkhistoria samt den engelska litteraturens utveckling med särskilt fokus på förhållandet mellan idéhistoria, språk och litteratur. Kursen ingår i magisterprogrammet i engelska men kan även läsas som fristående kurs.

Sammankomster

Kursen är nätbaserad och har inga fysiska träffar men däremot ett obligatoriskt seminarium via nätet, varför studenten förutsätts ha tillgång till internetuppkoppling och dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.