Studenter på Campus Östersund
Syftet med kursen är att fördjupa studentens kunskaper om semantik, pragmatik och diskursanalys genom att kritiskt granska det språkliga uttryckets betydelse samt hur dess betydelse tolkas olika beroende på kontext. Kursen ingår i magisterprogrammet i engelska men kan även läsas som fristående kurs.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 46 - 50
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-M3151

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Kursen är nätbaserad och har inga fysiska träffar men däremot ett obligatoriskt seminarium via nätet. Studenten förutsätts ha tillgång till internetuppkoppling och dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00