Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen utforskar engelsk litteraturvetenskap med fokus på analyser av samtida litterära verk från ett ekokritiskt perspektiv och ekoteoretiska ramverk. Kursen ingår i magisterprogrammet i engelska men kan även läsas som fristående kurs.

Sammankomster

Kursen är nätbaserad och har inga fysiska träffar men däremot två obligatoriska seminarier via nätet. Studenten förutsätts ha tillgång till internetuppkoppling och dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.