Engelska AV, Politiska litteraturer, 7,5 hp

Politiska litteraturer är en forskningsledd kurs där deltagarna tar del av pågående projekt om hur det politiska fältet representeras i olika former av litteratur. Kursen tillämpar en bred definition av litteratur och utgår från exempelprojekt hämtade från vitt skilda historiska kontexter – allt ifrån medeltida krönikor till modernt drama kan komma att utforskas med relevanta teorier från dessa fält. Kursdeltagarna introduceras till exempelprojektens specifika material och metoder men inbjuds också till reflektion över kursens övergripande frågeställning: vad är det politiska fältet och hur och varför kan det representeras?
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Fyra obligatoriska seminarier via webben

Behörighet

För tillträde till kursen krävs meriter som motsvarar kraven för en kandidatexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, samt EnB/En6 från gymnasieskolan.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25