Engelska AV, Politiska litteraturer, 7,5 hp

Politiska litteraturer är en forskningsledd kurs där deltagarna tar del av pågående projekt om hur det politiska fältet representeras i olika former av litteratur. Kursen tillämpar en bred definition av litteratur och utgår från exempelprojekt hämtade från vitt skilda historiska kontexter – allt ifrån medeltida krönikor till modernt drama kan komma att utforskas med relevanta teorier från dessa fält. Kursdeltagarna introduceras till exempelprojektens specifika material och metoder men inbjuds också till reflektion över kursens övergripande frågeställning: vad är det politiska fältet och hur och varför kan det representeras?

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 39
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-M2521

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Fyra obligatoriska seminarier via webben

Behörighet

För tillträde till kursen krävs meriter som motsvarar kraven för en kandidatexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, samt EnB/En6 från gymnasieskolan.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-01