Engelska GR (A), Jane Austen och viktorianska kvinnliga författare, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen avser att öka din kunskap om kvinnliga författare i 1800-talets England, deras litteratur och levnadsvillkor. Särskild vikt läggs vid att utveckla förmågan att analysera och tolka litteratur utifrån dess historiska och sociopolitiska kontext och genusrelaterade teman och frågeställningar.

Höstterminen 2021

roomDistans, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska campus träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-M2313

Sista anmälan: 15 april 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Kursen ges på distans med en obligatorisk, fysisk sammankomst samt tre seminarier via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00