Engelska GR (A), Jane Austen och viktorianska kvinnliga författare, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen avser att öka kunskapen om kvinnliga författare i 1800-talets England, deras litteratur och levnadsvillkor. Särskild vikt läggs vid att utveckla förmågan att analysera och tolka litteratur utifrån dess historiska och sociopolitiska kontext och genusrelaterade teman och frågeställningar.

Höstterminen 2020

infoDistans, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 46 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-M2103

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen ges på distans med en obligatorisk, fysisk sammankomst samt tre seminarier via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.