Engelska GR (A), Litteratur och kriser: interkulturella utmaningar i en global kontext, 7,5 hp

I den här kursen studerar du litterära texter om kriser så som till exempel personliga kriser, sociala konflikter, eller apokalyptiska naturfenomen. Dessutom, om du drömmer om att få studera litteratur utomlands men har svårt att lösa det praktiska, då är denna kurs ett roligt alternativ. Kursen är en så kallad Collaborative Online Learning Course (COIL), och all undervisning sker på engelska. Du studerar tillsammans med studenter från ett universitet utomlands. Du kommer därför att få tillfälle att samarbeta med studenter från olika länder för att diskutera kriser både som motiv i litteratur och som fenomen som litteraturen försöker förstå.

Vårterminen 2024

info Distans
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen är en breddkurs och ges online. Totalt omfattar kursen 16 digitala seminarier, s.k. webbinarier, i zoom och ges på kvartsfart (25% studietakt) över hela terminen. Alla seminarier är obligatoriska då de innehåller examinerande moment i form av grupparbeten och gruppdiskussioner. Däremot behöver du inte lägga någon extra tid på att träffa dina medstudenter utanför dessa seminarier då det finns tid för gruppdiskussioner och gruppredovisningar inom ramen för seminariet. I slutet av terminen kommer du även att lämna in en mindre skriftlig uppgift. Vissa seminarier kan komma att ledas av gästlärare men din lärare från Mittuniversitetet är också alltid på plats.

Behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag från kravet på svenska) + Engelska 6.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28