Engelska GR (C), Medeltidslitteratur på film, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Engelska GR (C), Medeltidslitteratur på film, 7,5 hp

English BA (C), Medieval Literature and the Movies, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN032G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Medeltidslitteratur på film
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-08
 • Fastställd: 2021-02-15
 • Senast ändrad: 2021-02-15
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Många kommer i kontakt med medeltidens litteratur och historia genom modern film. I kursen bekantar sig kursdeltagarna med olika genrer av medeltidslitteratur som riddarromaner, krönikor och berättelser om fredlösa samt diskuterar hur de tas emot och adapteras till film. Både texterna i deras egna historiska och kulturella sammanhang och hur de används i modernt berättande blir belysta i kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- demonstrera kännedom om centrala texter och genrer inom medeltidens litteratur
- placera och analysera dessa texter i sina respektive historiska kontexter
- läsa, tolka, förstå och diskutera dessa texter med hjälp av för området relevanta begrepp
- diskutera hur och varför medeltida kultur, politik och samhälle representeras i modern film
- presentera analys av materialet i tal och skrift enligt gängse akademiska format

Innehåll

Under kursen diskuteras litteratur ursprungligen författad på äldre former av engelska (till exempel Middle English, Early Scots och Elizabethan English) i modern engelsk översättning med tillgång till texterna i original. Genom att denna medeltida litteratur sätts i relation till moderna adaptioner i film diskuterar kursdeltagarna både medeltida kontexter, till exempel ridderlig kultur, och hur dessa tas emot i vår tid.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs: Engelska GR (A), 30 hp samt minst 22,5 hp från Engelska GR (B), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs utan fysiska möten. All undervisning sker online, bland annat genom diskussioner på digital plattform. All kommunikation sker via kursens lärplattform och det är därför ett krav att studenter har tillgång till dator med god internetanslutning.

Examination

M100: Del 1 100%, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande hemtentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: A.A.M Duncan (ed.)
 • Titel: John Barbour's The Bruce
 • Förlag: Canongate
 • Författare/red: Anne McKim (ed.)
 • Titel: Blind Harry's The Wallace
 • Förlag: Canongate
 • Författare/red: Richard Kaeuper
 • Titel: Medieval Chivalry
 • Förlag: Cambridge
 • Kommentar: 447 sidor
 • Författare/red: Thomas Malory
 • Titel: Le Morte Darthur
 • Upplaga: Any edition
 • Författare/red: William Shakespeare
 • Titel: Henry IV, Part 1
 • Upplaga: Any edition
 • Kommentar: 192 sidor

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: John Aberth
 • Titel: A Knight at the Movies
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 336 sidor
 • Författare/red: Louise D'Arcens
 • Titel: The Cambridge Companion to Medievalism
 • Förlag: Cambridge
 • Kommentar: 253 sidor
Omkring 150 sidor tillkommer och bifogas av kursens lärare vid kursstart.

Circa 150 pages of additional literature will be provided. More information about this is provided at the start of the course.

Sidan uppdaterades 2020-10-26