Engelska GR (C), Samtida engelskspråkig teater: text och kontext, 7,5 hp

Kursen överblickar centrala pjäser och pjäsförfattare från tiden efter 1945. Urvalet av texter belyser hur dramatiken utvecklats till form och innehåll, inte minst mot bakgrund av periodens sociala och politiska förändringar i olika engelskspråkiga delar av världen. Vi diskuterar förhållandet mellan dessa historiska förändringar och våra pjäser, samtidigt som vi tar fasta på pjäsernas estetiska parametrar som konstverk, och som delar av de enskilda författarnas hela produktion.

Vårterminen 2024

info Distans
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen är helt webbaserad och har inga fysiska sammankomster.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs: Engelska GR (A) 30 hp samt minst 22,5 hp från Engelska GR (B), 30 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25