Engelska GR (C), Samtida engelskspråkig teater: text och kontext, 7,5 hp

Kursen överblickar centrala pjäser och pjäsförfattare från tiden efter 1945. Urvalet av texter belyser hur dramatiken utvecklats till form och innehåll, inte minst mot bakgrund av periodens sociala och politiska förändringar i olika engelskspråkiga delar av världen. Vi diskuterar förhållandet mellan dessa historiska förändringar och våra pjäser, samtidigt som vi tar fasta på pjäsernas estetiska parametrar som konstverk, och som delar av de enskilda författarnas hela produktion.
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 13 - 17
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-M2362

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Se kursplanen

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 17
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-M2320

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen är helt webbaserad och har inga fysiska sammankomster.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs: Engelska GR (A) 30 hp samt minst 22,5 hp från Engelska GR (B), 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-01