Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör – och om alternativa framtider. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla din förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och hantera stora mängder information.

historia
Redan på grundnivån ger vi dig redskap för att på egen hand söka vidare, förstå och förklara samhälleliga förändringsprocesser och människan som kulturskapare. Du får kunskaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen och insikter i hur olika teoretiska utgångspunkter påverkar tolkningen av det förgångna.

Historievetenskapens källor och metoder är en annan viktig del. Det ger dig som historiestudent bättre förutsättningar, inte bara för att analysera dåtid men också för att förstå de fenomen och processer som sker just nu.

Dina historiestudier kan leda vidare till uppgifter inom till exempel skola, arkiv, muséer, offentlig förvaltning och journalistik. Eller egentligen inom vilken bransch som helst – förmågan att tolka det förflutna med bäring på sam- och framtid har alltid ett stort värde.

Flera av våra studenter läser ämnet som en första teoretisk grund innan de söker sig vidare till andra ämnen. Några läser det som ett komplement i en examen – för en del ingår det i en lärarexamen. Andra läser historia som huvudområde i sin kandidat- eller magisterexamen. Och några fortsätter till forskarutbildningen och en doktorsexamen.

Utbildningen på grundnivå omfattar tre fristående kurser om vardera 30 högskolepoäng – en grundkurs, en fortsättningskurs och en kandidatkurs. På avancerad nivå erbjuds enskilda kurser och ett magisterprogram om sammanlagt 60 högskolepoäng. Förutom det reguljära kursutbudet erbjuder vi också ett antal breddkurser inom specifika delområden. Breddkurser kan inräknas i examen men ger inte behörighet till nästa progressionsnivå inom ämnet.

Våra forskare är dina lärare

Humtank

humtank

Sidan uppdaterades 2023-06-28