Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp

Spara favorit

Du fördjupar dina kunskaper om historiska processer inom valt problemområde. Tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt i analyser av komplexa historiska händelser, processer och strukturer samt utvecklar din förmåga att kritiskt värdera historievetenskapliga arbeten ur teoretisk och metodologisk synvinkel.

Sammankomster

Kursen har en obligatorisk sammankomst i Sundsvall. Övrig kommunikation sker via kursens lärplattform samt med webbinarieverktyg som Adobe Connect och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C), i huvudområdet historia

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia