Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp

Spara favorit

Breddkurs. I kursen behandlas demokratins utveckling och villkor från 1800-talets mitt fram till idag. Hur kan vi förklara demokratins utformning i olika länder och varför demokratiseringsprocesser uppstår? Hur ska vi förstå de hot som finns mot den politiska demokratin? Med avstamp i etablerade demokratiseringsteorier samt olika förståelser av demokrati- och medborgarskapsbegreppen jämförs utvecklingen i Sverige och Västeuropa under 1800- och 1900-talen med demokratisering och demokratiseringstendenser i andra delar av världen.

Sammankomster

Kursen är en IT-distanskurs och har inga fysiska träffar, men obligatoriska seminarier via webben förekommer. All kommunikation sker via kursens lärplattform samt med mötesverktyg som Adobe Connect och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia