Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp

Breddkurs. Kursen behandlar den svenska välfärdsstatens framväxt och utveckling från 1800-talet och fram till idag, med tonvikt på den period under 1900-talet som ofta brukar benämnas "folkhemmet". I kursen diskuteras samhällsutvecklingen ur ett långtidsperspektiv, och olika perspektiv och aspekter på välfärdsstaten och på den politiska och socioekonomiska omvandlingsprocessen introduceras och diskuteras. Även anläggs ett jämförande perspektiv, där Sverige diskuteras mot övriga Norden och Europa.
  • Start: Sommaren 2023
  • Studieperiod: Vecka 23 - 32
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2119

Sista anmälan: 15 mars 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar. Obligatoriska seminarier via nätet förekommer och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling. All kommunikation sker via kursens nätplattform och mötesverktyg som Zoom.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-02