Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen behandlar den svenska välfärdsstatens framväxt och utveckling från 1800-talet och fram till idag, med tonvikt på den period under 1900-talet som ofta brukar benämnas "folkhemmet". I kursen diskuteras samhällsutvecklingen ur ett långtidsperspektiv, och olika perspektiv och aspekter på välfärdsstaten och på den politiska och socioekonomiska omvandlingsprocessen introduceras och diskuteras. Även anläggs ett jämförande perspektiv, där Sverige diskuteras mot övriga Norden och Europa.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar. Obligatoriska seminarier via nätet förekommer och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling. All kommunikation sker via kursens nätplattform och mötesverktyg som Zoom.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...