Historia GR (A), Historisk kriminologi: Kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer i svensk historia, 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att belysa och problematisera dels kvinnor som gärningspersoner, dels som offer för brott, i Sverige från senmedeltiden till idag. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur synen på brott förändrats över tid, från medeltiden till idag. Vidare ger kursen kunskaper om hur kvinnors brottslighet och utsatthet för brott varierat över tid och mellan olika samhällen. Kursen är inriktad mot i huvudsak svenska förhållanden.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2480

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar. Du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling. All kommunikation sker via kursens nätplattform och mötesverktyg som Zoom.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-30