Historia GR (A), Historisk kriminologi: Kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer i svensk historia, 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att belysa och problematisera dels kvinnor som gärningspersoner, dels som offer för brott, i Sverige från senmedeltiden till idag. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur synen på brott förändrats över tid, från medeltiden till idag. Vidare ger kursen kunskaper om hur kvinnors brottslighet och utsatthet för brott varierat över tid och mellan olika samhällen. Kursen är inriktad mot i huvudsak svenska förhållanden.
Start: 0001-01-01 Stop: 0001-01-01

Vårterminen 2022

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2190

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar. Du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling. All kommunikation sker via kursens nätplattform och mötesverktyg som Zoom.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Rekommenderat för digHitta din drömutbildning!

eller