Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen syftar till att du ska få en övergripande orientering i militärhistoria.

Sammankomster

Kursen är en It-distanskurs och har inga fysiska träffar. Obligatoriska seminarier via nätet förekommer och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling. All kommunikation sker via kursens nätplattform och mötesverktyg som Adobe Connect.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia