Historia GR (A), Miljöhumanistisk historiedidaktik: Historiskt tänkande i antropocen, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen vänder sig till lärarstudenter och till yrkesverksamma historielärare som är intresserad av utbildning för hållbar utveckling. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om antropocen och miljöhumaniora utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv. Den innehåller både teoretiska inslag och didaktiska inslag kopplade till grundskolans och gymnasieskolans styrdokument.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2500

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen har inga fysiska träffar och all kommunikation sker via kursens nätplattform. Du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-23