Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger grundläggande historiedidaktiska kunskaper om undervisning och lärande i semi-och informella lärmiljöer. En återkommande fråga är: hur kan lärare använda sig av museer - och hur kan museer möta skolan? Särskilt fokus riktas mot lärmiljöer som kulturarvsinstitutioner, museer och offentliga historiska kulturmiljöer.

Kursen vänder sig till såväl blivande som yrkesverksamma lärare och museipedagoger. Den inleds och avslutas med gemensamma museiexkursioner och workshops där yrkesverksamma museipedagoger deltar i bland annat utställningsanalyser. Målet för exkursionerna varierar men sker i huvudsak till regionens kultur- och konsthistoriska museer, som exempelvis Jamtli.

Sammankomster

Kursen har två obligatoriska sammankomster i form av exkursioner, en i juni och en i augusti. Övrig kommunikation sker via kursens lärplattform samt med webbverktyg som Zoom och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...