skarmavbild-2015-02-06-kl-11-57-40.png

Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande historiedidaktiska kunskaper om undervisning och lärande i semi-och informella lärmiljöer. En återkommande fråga är: hur kan lärare använda sig av museer - och hur kan museer möta skolan? Särskilt fokus riktas mot lärmiljöer som kulturarvsinstitutioner, museer och offentliga historiska kulturmiljöer. Kursen vänder sig till såväl blivande som yrkesverksamma lärare och museipedagoger. Den inleds och avslutas med gemensamma museiexkursioner och workshops där yrkesverksamma museipedagoger deltar i bland annat utställningsanalyser. Målet för exkursionerna varierar men sker i huvudsak till regionens kultur- och konsthistoriska museer, som exempelvis Jamtli.

Sommaren 2020

roomDistans, Sundsvall
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 24 - 33
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 2
  • Antal träffar: 2
  • Anmälningskod: MIU-M2259

Sista anmälan: 16 mars 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 16 mars

Sammankomster

Kursen har två obligatoriska sammankomster i form av exkursioner, en i juni och en i augusti. Övrig kommunikation sker via kursens lärplattform samt med webbverktyg som Zoom och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00