Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen introducerar svensk medeltid under perioden ca. 1050–1350 och diskuterar de samhällsförändringar som gjorde Sverige till ett bland andra europeiska kristna kungariken. Mot bakgrund av forskning om utvecklingen i Europa studeras hur ett svenskt kungarike tar form och kungamakten växer sig starkare, hur kyrkan etableras, ekonomin växer och städer grundas, och hur både eliter och vanligt folk blir en del av en ny samhällsordning. Kursen ger också en introduktion till arbete med de medeltidskällor som belyser denna period.

Sammankomster

Kursen är en IT-distanskurs och har inga fysiska träffar, men tre obligatoriska nätseminarier. All kommunikation sker via kursens lärplattform samt med mötesverktyg som Adobe Connect och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia