Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i släktforskningens källkritik och metodik.

Sammankomster

Kursen är en It-distanskurs och har inga fysiska träffar men frivilliga seminarier via nätet förekommer. Du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon och headset. Övrig kommunikation sker via kursens nätplattform.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.