Historia GR (A), Tidigmoderna politiska idéer, 15 hp

Breddkurs. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om det politiska tänkandets historia med fokus på perioden från renässansen och reformationen fram till den franska revolutionen och geografiskt avgränsat till Europa. Statsbegreppet, den politiska etiken och föreställningar om rättigheter står i centrum. De politiska idéerna studeras i deras politiska sammanhang under denna turbulenta period i Europas historia. Vilka var de viktigaste förändringar i det politiska tänkandet som skedde under denna tidsperiod? Varför ägde de rum just då? Vilka långsiktiga konsekvenser fick dessa förändringar? Kursen belyser olika angreppssätt och tolkningar av de historiska idéerna och syftar till att ge studenten både kunskaper om idéutvecklingen och grundläggande analysfärdigheter som kan tillämpas i studier av politiska idéer i deras historiska sammanhang. Kursen ges av ämnet historia, men riktar sig också till studenter inom samhällsvetenskaperna.
  • Start: Sommaren 2023
  • Studieperiod: Vecka 23 - 32
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2379

Sista anmälan: 15 mars 2023

Undervisningens upplägg

Kursen har inga fysiska träffar och all kommunikation sker via kursens nätplattform. Du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-30