Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursens övergripande syfte är att i ett historiskt perspektiv ge grundläggande kunskaper om utbildning, bildning, lärande, fostran och styrning såväl nationellt som internationellt. Kursen är inriktad på utbildningssystemets betydelse för stats-och nationsbyggnadsprocesser samt demokratiseringsprocesser i ett europeiskt perspektiv. Särskilt vikt läggs vid utbildningssystemets funktion och uppgifter under framväxten av den moderna svenska staten.

Sammankomster

Kursen är en IT-distanskurs och har inga fysiska träffar, däremot förekommer frivilliga träffar via webben samt obligatoriska seminarier. All kommunikation sker via kursens nätplattform samt med mötesverktyg som Adobe Connect, och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia