Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp

Breddkurs. Kursens övergripande syfte är att i ett historiskt perspektiv ge grundläggande kunskaper om utbildning, bildning, lärande, fostran och styrning såväl nationellt som internationellt. Kursen är inriktad på utbildningssystemets betydelse för stats-och nationsbyggnadsprocesser samt demokratiseringsprocesser i ett europeiskt perspektiv. Särskilt vikt läggs vid utbildningssystemets funktion och uppgifter under framväxten av den moderna svenska staten.
  • Start: Sommaren 2021
  • Studieperiod: Vecka 23 - 27
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-M7359

Sista anmälan: 15 mars 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar, däremot förekommer frivilliga träffar via webben samt obligatoriska seminarier. All kommunikation sker via kursens nätplattform samt med mötesverktyg som Zoom, och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller