Historia GR (B), Begreppshistoria, 7,5 hp

Pågår en ”kris”, ett ”krig” eller rentav ”apokalypsen”? Frågan är till stor del historisk. Under tidernas gång har olika samhällen haft olika vedertagna bruk för att förklara politiska skeenden. Politiska aktörer har därför använt olika språkliga strategier för att genomdriva förändring. Kursen fördjupar kunskapen och förmågan att tolka och förstå historien med historiens egna begrepp. Kursen kan tillgodoräknas som tematisk fördjupning i Historia GR (B), 30 hp vid Mittuniversitetet.
  • Start: Sommaren 2021
  • Studieperiod: Vecka 28 - 32
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-M7329

Sista anmälan: 15 mars 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar. Dock förekommer onlineträffar. All kommunikation sker via kursens lärplattform och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp, alternativt motsvarande kurs i historia eller idéhistoria vid annat lärosäte.

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller