Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp

Spara favorit

I kursen behandlas hur historia har använts för att skapa och befästa nationella identiteter. Med utgångspunkt i Benedict Andersons teori om föreställda gemenskaper studeras hur minnen och monument konstrueras och brukas, samt om historieskrivningens betydelse. Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna inneha begreppsliga verktyg för att själva kunna kritiskt granska och problematisera olika slags nationell historieanvändning och -förmedling.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar men obligatoriska seminarier via webben förekommer. All kommunikation sker via kursens lärplattform samt med mötesverktyg som Zoom och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp är godkända.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...