Den föreställda nationen.jpg

Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp

I kursen behandlas hur historia har använts för att skapa och befästa nationella identiteter. Med utgångspunkt i Benedict Andersons teori om föreställda gemenskaper studeras hur minnen och monument konstrueras och brukas, samt om historieskrivningens betydelse. Efter avslutad kurs ska du inneha begreppsliga verktyg för att själva kunna kritiskt granska och problematisera olika slags nationell historieanvändning och -förmedling.

Sommaren 2020

roomDistans
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 29 - 33
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Obligatoriska träffar: 0
  • Anmälningskod: MIU-M2309

Sista anmälan: 16 mars 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 16 mars

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar men obligatoriska seminarier via webben förekommer. All kommunikation sker via kursens lärplattform samt med mötesverktyg som Zoom och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp är godkända.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00