Bild till forskningssidan - Minervas uggla.jpg

Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp

I kursen behandlas stats- och nationsbyggande, framväxten av den tidigmoderna epokens kungariken, 1800-talets moderna nationalstater och de minoritetsproblem som följde i dess kölvatten. Kursen kan tillgodoräknas som tematisk fördjupning i Historia GR (B), 30 hp vid Mittuniversitetet.

Sommaren 2020

roomDistans
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 24 - 28
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Obligatoriska träffar: 0
  • Anmälningskod: MIU-M2299

Sista anmälan: 16 mars 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 16 mars

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar men seminarier via nätet förekommer. Du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling. All kommunikation sker via kursens nätplattform och mötesverktyg som Zoom.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du fördjupa dina kunskaper i historia? Läs mer om vår magisterutbildning i historia

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00