Samhällsorientering för lärare åk 4‑6, 30 högskolepoäng (1‑30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i åk 4-6.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 3
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2422

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans, utan fysiska träffar. Däremot förekommer sammankomster online. Till kursen finns en IT-baserad lärplattform (Moodle) och det används för föreläsningar, diskussioner och vissa redovisningar.

Kursen och varje delmoment introduceras skriftligt (genom en Studiehandledning) men även muntligt genom IT-introduktion med hjälp av konferensverktyget Zoom.

Varje moment har föreläsningar, ibland digitaliserade (inspelade) och ibland ”live”. Varje moment innehåller även minst ett seminarium, som vanligtvis är examinerande men även fungerar som lärseminarium för kursdeltagarna.

Behörighet

För att delta i kursen behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan ämnesbehörighet.

Du är anställd hos en huvudman eller entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Arbetsgivares godkännande krävs för att delta. Blankett: Huvudmannens godkännande.

Ytterligare information: https://www.skolverket.se/lararlyftet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-11-30