Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i åk 4-6.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M7271

Sista anmälan: 15 maj 2020

Vårterminen 2021

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2900

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen ges på distans, utan fysiska träffar. Däremot förekommer sammankomster online. Till kursen finns en IT-baserad lärplattform (Moodle) och det används för föreläsningar, diskussioner och vissa redovisningar.

Kursen och varje delmoment introduceras skriftligt (genom en Studiehandledning) men även muntligt genom IT-introduktion med hjälp av konferensverktyget Zoom.

Varje moment har föreläsningar, ibland digitaliserade (inspelade) och ibland ”live”. Varje moment innehåller även minst ett seminarium, som vanligtvis är examinerande men även fungerar som lärseminarium för kursdeltagarna.

Behörighet

För att delta i kursen behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Du är anställd hos en huvudman eller entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Arbetsgivares godkännande krävs för att delta. Blankett: Huvudmannens godkännande.

Ytterligare information: www.skolverket.se/lararlyftet

Urval

Urval sker genom lottning.
Sökande utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta. För mer ingående information se: www.skolverket.seMeddelas senare/Ej definierad

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00