Litteraturvetenskapliga seminariet hösten 2017

Spara favorit 22 aug augusti 2017
Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Tid (om inget annat anges): tisdagar 15.15–17. Lokal (i regel): M301.
För information och utskick, kontakta Anders Johansson.

26 september
Textseminarium: Peter Degerman lägger fram pågående forskning. Obs, kl 13-15.

5-6 oktober
Symposium: Adorno and the Anthropocene: On the Actuality of Theodor Adorno's Concept of Nature.

24 oktober
Gästseminarium: Gunnar D Hansson presenterar sin nya bok Tapeshavet.

8 november
(I Umeå) Seminarium om Tranströmer och det politiska.

21 november
Gästseminarium: författaren & forskaren Elisabeth Hjorth presenterar ett pågående arbete.

5 december
Textseminarium: om Ruben Östlunds Turist, tredje träffen.

19 december
Textseminarium: om Rita Felski, med Maria Jönsson, Umeå.