Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

Kursen syftar till att introducera dig i vetenskapsteoretiska problem med särskild relevans för humanioraområdet. Här ingår studiet av inflytelserika vetenskapsteoretiska skolbildningar och jämförelser mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner. Ett viktigt inslag i kursen är också den kritiska diskussionen av olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för humanistisk forskning.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 39
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2323

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen har inga fysiska träffar men obligatoriska seminarier via nätet genomförs. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha tillgång till fungerande kamera och mikrofon.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25