Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp

Kursen syftar till att fördjupa din förståelse av modernitet och modernism som fenomen, begrepp och forskningsområden och av deras relation till varandra. Kurslitteraturen innehåller framför allt teoribildning om modernitet och modernism och deras inbördes förhållande, men utifrån dessa teoretiska utgångspunkter diskuteras också valda litterära texter.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 40 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2333

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Distanskursen har inga fysiska träffar men obligatoriska seminarier via nätet genomförs. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha tillgång till fungerande kamera och mikrofon.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25