Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Spara favorit

Kursen syfte är att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen och dess historia. Kursen består av momenten 1) Introduktion och lyrik, 2) Berättelser 3) Drama samt 4) Eget skrivande och kritisk reflektion.

Sammankomster

Denna kurs kan sökas som 1) distanskurs med fysiska träffar (anmälningskod M2410), 2) distanskurs utan fysiska träffar (anmälningskod M2611), 3) campuskurs (anmälningskod M2601).

1) Distanskursen (M2410) har fem obligatoriska träffar i Sundsvall.
2) Distanskursen (M2611) har inga fysiska träffar men obligatoriska seminarier via nätet genomförs. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten.

3) Campuskursen (anmälningskod M2601) har ett flertal träffar på campus där du förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Mer om ämnet: Litteraturvetenskap

Så här tycker studenterna om kursen:

Resultatet av den senaste kursutvärderingen:
Vad är ditt helhetsintryck av kursen? 4,3
Hur bedömer du dina förkunskaper vid kursstart? 3,3
I vilken grad upplever du att de lärarledda kurstillfällena har bidragit till ditt lärande? 4,8
Upplever du att kunskaperna du fått under kursen kommer att vara till nytta i dina fortsatta studier och i ditt kommande yrkesliv? 4,1

(Siffrorna anger medelbetyg på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst).)

Exempel på kommentarer:
”Alla elever har bemötts lika av lektorer under de seminarier vi haft. De som varit introverta och tystlåtna, har tillfrågats om åsikter, och när de fått chans att visa sina kunskaper, har de ’lyfts’ och uppmuntras. Vi har diskuterat rasism och homosexualitet och alla har på ett ledigt och tolerant sätt deltagit i dessa diskussioner.”

”Det var absolut viktigt att vara där och lyssna på lärarnas syn på litteraturen och lektionerna i litteraturvetenskap. Även gruppsamtalen var givande beroende på vilken grupp som jag hamnade i.”

Varför litteraturvetenskap?

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap undersöker litteraturens funktion, möjligheter och utveckling, från antikens Odysséen till fenomenet Harry Potter. Utbildningens fokus ligger på att tolka texter och förstå deras sammanhang. I ämnet ingår kurser i både litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Studier i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbara inom mediebranschen, skolvärlden, biblioteksväsendet och förlagsbranschen för att bara nämna några arbetsområden.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom litteraturvetenskap? Vårt magisterprogram i litteraturvetenskap ger dig behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Litteratur, litteratur, litteratur…

Bildjournalistik

Litteratur på nätet

Litteraturprogram i poddformat.

Uppläsningar och poddpoesi

Att höra poeter som själva läser sina dikter tillför nya dimensioner till texterna.

15 april kampanjen

Mitt författarskap började på Mittuniversitetet

Lars Lidén hade en ofärdig c-uppsats i litteraturvetenskap liggandes. Genom att ta tag i sina studier igen fick han nya möjligheter att arbeta med sin stora passion.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Ett universitet med äkta gemenskap, där erkänt duktiga forskare också är dina lärare. Det här ger ger dig som student på grund- och avancerad nivå en naturlig inblick i den ämnesforskning som bedrivs inom litteraturvetenskap.
Anders Johansson
Anna-Karin Jonasson
Eva Nordlinder
Peter Degerman
Anders S Johansson
Roger Edholm
Ulrika Lif