MI7A4678.jpg
Kursen syfte är att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen och dess historia. Kursen består av momenten 1) Introduktion och lyrik, 2) Berättelser 3) Drama samt 4) Eget skrivande och kritisk reflektion.
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 3
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-M2601

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-M2611

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 4 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Obligatoriska träffar: 5
 • Anmälningskod: MIU-M2410

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Sammankomster

Denna kurs kan sökas som 1) distanskurs med fysiska träffar (anmälningskod M2410), 2) distanskurs utan fysiska träffar (anmälningskod M2611), 3) campuskurs (anmälningskod M2601).

1) Distanskursen (M2410) har fem obligatoriska träffar i Sundsvall.
2) Distanskursen (M2611) har inga fysiska träffar men obligatoriska seminarier via nätet genomförs. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten.

3) Campuskursen (anmälningskod M2601) har ett flertal träffar på campus där du förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Så här tycker studenterna om kursen:

Resultatet av den senaste kursutvärderingen:
Vad är ditt helhetsintryck av kursen? 4,4
Hur bedömer du dina förkunskaper vid kursstart? 4,0
I vilken grad upplever du att de lärarledda kurstillfällena har bidragit till ditt lärande? 4,6
Upplever du att kunskaperna du fått under kursen kommer att vara till nytta i dina fortsatta studier och i ditt kommande yrkesliv? 3,2

(Siffrorna anger medelbetyg på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst).)

Exempel på kommentarer:

Vad i det pedagogiska upplägget har hjälpt dig i ditt lärande?

"Diskussionerna om litteraturen! Lärarlett! Man har fått diskutera fritt men med en lärares vägledning, "guidning", det tycker jag har varit väldigt lärorikt"

"Seminarium har varit väldigt bra, genomgång och tydlighet kring bland annat de olika inlämningsuppgifterna. Även diskuterat kurslitteraturen på seminarium vilket varit mycket bra. Bra att kunna diskutera med de andra i klassen. Bra med tydliga instruktioner kring vad som skall läsas under vilken vecka med möjlighet att skicka frågor till lärarna under kursens gång. Studiehandledningen har, för det mesta, varit väldigt tydlig, och det har hjälpt mig i mitt lärande. Inlämningsuppgifterna även har stämt bra överens med det vi lärt oss i kursen, vilket har hjälpt till lärandet!"

"Bra med olika typer av examinationsuppgifter och gruppdiskussioner i Moodle."

"Kommunikationen mellan lärare och elev samt elever och elever har varit lärorikt på det sätt att vi fått ta del av varandras analyser och tankar i samband med läsningen och därmed fått en bredare insikt i hur en text kan tolkas utifrån andra perspektiv än våra egna"

 

Varför litteraturvetenskap?

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap undersöker litteraturens funktion, möjligheter och utveckling, från antikens Odysséen till fenomenet Harry Potter. Utbildningens fokus ligger på att tolka texter och förstå deras sammanhang. I ämnet ingår kurser i både litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Studier i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbara inom mediebranschen, skolvärlden, biblioteksväsendet och förlagsbranschen för att bara nämna några arbetsområden.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom litteraturvetenskap? Vårt magisterprogram i litteraturvetenskap ger dig behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Litteratur, litteratur, litteratur…

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Ett universitet med äkta gemenskap, där erkänt duktiga forskare också är dina lärare. Det här ger ger dig som student på grund- och avancerad nivå en naturlig inblick i den ämnesforskning som bedrivs inom litteraturvetenskap.
Anders Johansson
Anna-Karin Jonasson
Eva Nordlinder
Peter Degerman
Anders S Johansson
Roger Edholm
Ulrika Lif