Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp

Comparative Literature BA (A), Children and Youth Literature, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI049G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Barn- och ungdomslitteratur
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2020-03-02
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till den barnlitteraturens moderna historia och estetik, med tonvikt på frågor om identitet. Modeller för analys och terminologi introduceras. Kursen innehåller också närstudier av ett antal texter för åldern 7–12.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- ha tillägnat sig kännedom om barn- och ungdomslitteratur
- visa förmåga att på ett grundläggande vetenskapligt sätt självständigt förhålla sig till området barn- och ungdomslitteratur

Innehåll

Kursen ger en introduktion till barn- och ungdomslitteratur, dess genrer och historiska utveckling, med tonvikten lagd på 1900-talet och vår samtid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examination sker genom skriftliga uppgifter.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Den fula ankungen
 • Författare/red: Hallberg, Linn
 • Titel: Adzerk - den vita hingsten
 • Författare/red: Holmberg, Bo R
 • Titel: Pojken och rövarna
 • Författare/red: Höglund, Anna
 • Titel: Om detta talar man endast med kaniner
 • Författare/red: Johansson, Sofia
 • Titel: Nils hjälper laget
 • Författare/red: Jonsson, Mats
 • Titel: Blod i gruset
 • Förlag: Alfabeta
 • Upplaga: 2019
 • Författare/red: Kåreland, Lena
 • Titel: Barnboken i samhället
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Kåreland, Lena
 • Titel: Skönlitteratur för barn och unga
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Linde, Gunnel
 • Titel: Den vita stenen
 • Författare/red: Lindgren, Barbro
 • Titel: Jättehemligt (eller någon annan del i dagboksserien)
 • Författare/red: Melin, Mårten
 • Titel: Som trolleri
 • Författare/red: Nikolajeva, Maria
 • Titel: Barnbokens byggklossar
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Olsson, Ingrid
 • Titel: Långt ifrån cool
 • Författare/red: Pohl, Peter
 • Titel: Janne, min vän
 • Författare/red: Sjögren, Viveka
 • Titel: Den andra mamman
 • Författare/red: Stark, Ulf
 • Titel: Lilla Asmodeus
 • Författare/red: Storck, Åsa
 • Titel: Baddräkten
 • Författare/red: Tidholm, Anna-Clara
 • Titel: Min brorsa heter Noa
 • Författare/red: Wegelius, Jakob
 • Titel: Legenden om Sally Jones
Artiklar (ca 100 sid.) och föreläsningar i Moodle tillkommer.
Övrig information
Kursen kan inte ingå i samma examen som LI039G, Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp.