Litteraturvetenskap GR (A), Ekokritik, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en översikt över det tvärvetenskapliga forskninsfältet ekokritik, med inriktning främst mot analys av skönlitterära texter, men också mot andra texter inom fältet för ekologisk humaniora. Kursen ger en bakgrund till dagens ekokritiska forskningsfält där inte bara gränsen mellan natur och kultur problematiseras utan där också gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt överskrids.

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad