Litteraturvetenskap GR (A), Ekokritik, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en översikt över det tvärvetenskapliga forskninsfältet ekokritik, med inriktning främst mot analys av skönlitterära texter, men också mot andra texter inom fältet för ekologisk humaniora. Kursen ger en bakgrund till dagens ekokritiska forskningsfält där inte bara gränsen mellan natur och kultur problematiseras utan där också gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt överskrids.

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Så här tycker studenterna om kursen:

Resultatet av den senaste kursutvärderingen:
Vad är ditt helhetsintryck av kursen? 3,9
Hur bedömer du dina förkunskaper vid kursstart? 3,6
Upplever du att kunskaperna du fått under kursen kommer att vara till nytta i dina fortsatta studier och i ditt kommande yrkesliv? 4,3

(Siffrorna anger medelbetyg på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst.)

Exempel på kommentarer:
”Jag har uppskattat de relativt omfattande uppgifterna (även om jag haft lite svårt att hinna med) och att det egna reflekterandet uppmuntrats.”

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...