3N9A3566FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Litteraturvetenskap GR (A), Ekokritik, 7,5 hp

Kursen ger en översikt över det tvärvetenskapliga forskninsfältet ekokritik, med inriktning främst mot analys av skönlitterära texter, men också mot andra texter inom fältet för ekologisk humaniora. Kursen ger en bakgrund till dagens ekokritiska forskningsfält där inte bara gränsen mellan natur och kultur problematiseras utan där också gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt överskrids.

Sommaren 2020

roomDistans
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 24 - 33
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Obligatoriska träffar: 0
  • Anmälningskod: MIU-M2529

Sista anmälan: 16 mars 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 16 mars

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Så här tycker studenterna om kursen:

Resultatet av den senaste kursutvärderingen:
Vad är ditt helhetsintryck av kursen? 3,9
Hur bedömer du dina förkunskaper vid kursstart? 3,6
Upplever du att kunskaperna du fått under kursen kommer att vara till nytta i dina fortsatta studier och i ditt kommande yrkesliv? 4,3

(Siffrorna anger medelbetyg på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst.)

Exempel på kommentarer:
”Jag har uppskattat de relativt omfattande uppgifterna (även om jag haft lite svårt att hinna med) och att det egna reflekterandet uppmuntrats.”

Varför litteraturvetenskap?

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap undersöker litteraturens funktion, möjligheter och utveckling, från antikens Odysséen till fenomenet Harry Potter. Utbildningens fokus ligger på att tolka texter och förstå deras sammanhang. I ämnet ingår kurser i både litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Studier i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbara inom mediebranschen, skolvärlden, biblioteksväsendet och förlagsbranschen för att bara nämna några arbetsområden.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom litteraturvetenskap? Vårt magisterprogram i litteraturvetenskap ger dig behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Ett universitet med äkta gemenskap, där erkänt duktiga forskare också är dina lärare. Det här ger ger dig som student på grund- och avancerad nivå en naturlig inblick i den ämnesforskning som bedrivs inom litteraturvetenskap.
Anders Johansson
Anna-Karin Jonasson
Eva Nordlinder
Peter Degerman
Anders S Johansson
Roger Edholm
Ulrika Lif