Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en teoretisk och praktisk introduktion i kulturjournalistikens grunder. Föreläsningar och seminarier om kulturjournalistikens historia, genredrag och mediala villkor, varvas med praktiska övningar. Recensionsgenren kommer att ha en central plats. Studenterna kommer både att få lära sig teoretiskt vad kritik är, och öva sig praktiskt i att skriva recensioner.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad