Litteraturvetenskap GR (A), Science fiction-genrens historia och tematik, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om science fiction-litteraturen i sina historiska, tematiska och ideologiska aspekter. Tyngdpunkten ligger på den anglosaxiska sf-litteraturen och hur frågor om bl.a. vetenskap, teknik, och genus där problematiserats. Vi läser och diskuterar ett antal centrala texter, både äldre och nyare, med hjälp av aktuell forskning om science fiction.

Sommaren 2023

room Distans
  • Start: Sommaren 2023
  • Studieperiod: Vecka 23 - 32
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2399

Sista anmälan: 15 mars 2023

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-29